FAQs Complain Problems

समाचार

अजिरकोट गाउँपालिकाबाट देखिने बौद्ध हिमाल

Read More

अजिरकोट गाउँपालिका-१, नागेपोखरी

Read More

अजिरकोट गाउँपालिका -०३, भच्चेक बजार

Read More

अजिरकोट गाउँपालिका-४, झ्याल्ला भूमे मन्दिर

Read More

 

सबै वडाका वडा सचिवहरुको सम्पर्क नम्बरहरु

क्र.सं.

नाम थर

पद

सम्पर्क नं.

धन कमार गुरुङ्ग 

  वडा सचिव, वडा नं.१   

९८६०४५३१४१

सीता बिश्वकर्मा

वडा सचिव, वडा नं.२

९८६४५३७१६०

अस्मिता रेग्मी

वडा सचिव, वडा नं.३

९८२९१७०९५५

रिता अधिकारी

वडा सचिव, वडा नं.४

९८४६०४२७०४

गोबिन्‍द खनाल

वडा सचिव, वडा नं.५

९८६९९२७८४५

 

सबै वडाका वडा अध्यक्षहरुको सम्पर्क नम्बरहरु

क्र.सं.

नाम थर

पद

सम्पर्क नं.

मनोज गुरुङ्ग

वडा अध्यक्ष, वडा नं.१

९८१८६१४५२७

कृष्‍ण बहादुर गुरुङ्ग

वडा अध्यक्ष, वडा नं.२

९८६६५९४८०४

वावुराम अधिकारी

वडा अध्यक्ष, वडा नं.३

९८४०८६४९२४

जंग बहादुर गुरुङ्ग

वडा अध्यक्ष, वडा नं.४

९८५६०७१२३२

विर्ख ध्वज  गुरुङ्ग

वडा अध्यक्ष, वडा नं.५

९८५११८६१४०

 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५१२००७०४
Email:
devkotadeepak@gmail.com
उपाध्यक्ष
९८५१३११७४४
Email:

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५६०१००५५
सूचना अधिकारी
९८५६०४३४३३

जानकारी