FAQs Complain Problems

समाचार

शशर्त अनुदान भित्रको सौचालय निर्माणका लागि प्रस्ताब पेश

शशर्त अनुदान भित्रको सौचालय निर्माणका लागि प्रस्ताब पेश गर्नुहुन सबै अजिरकोट गाउँपालिका भित्रका समुदायक बिधालयहरुलाई अनुरोध गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: