FAQs Complain Problems

समाचार

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अजिरकोट गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ ७६/७७ 01/30/2020 - 12:36 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एेन.pdf
अजिरकोट गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ७६/७७ 01/30/2020 - 12:33 PDF icon सहकारी ऐन, २०७५.pdf
अजिरकोट गाउँपालिकाको विभिन्न समूह गठन र सञ्चालनसम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 01/30/2020 - 11:10 PDF icon समुह सञ्चालन कार्यविधि.pdf
अजिरकोट गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 01/30/2020 - 11:04 PDF icon एम्बुलेन्स कार्यविधि.pdf
अजिरकोट गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 01/30/2020 - 10:56 PDF icon २४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf

Pages