FAQs Complain Problems

समाचार

आगामी आ.व. २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको लागि बजार प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि, लक्षित वर्ग, युवा तथा सामुदायिक संघसंस्था प्रतिनिधि लगायत अन्य सरोकारवालासंग राय तथा सुझाब संकलन कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।