FAQs Complain Problems

समाचार

यस अजिरकोट गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री युवाराज आचार्य ज्युको _ओखलढुङ्गा जिल्ला खिजिदेम्बा गाउँपालिकामा समायोजन भई जानु भएको हुदा विदाई कार्यक्रम यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री फणिन्द्र प्रसाद धिताल ज्यु तथा अजिरकोट गाउँपालिकामा कार्यरत