FAQs Complain Problems

समाचार

अजिरकोट गाउँपालिकाको पार्श्वर्चित्र तथा प्रथम पञ्चबर्षिय योजना तर्जुमाको क्रममा दुरदृस्टी, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीति निर्धारण कार्यशाला गोष्ठीमा छलफल हुदै गर्दा सहभागीहरु |