FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०८०/०८१ 06/03/2024 - 11:21

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०८०/०८१ 06/02/2024 - 10:47

मूल्य अभिवृद्दि कर नलाग्नेे सम्बन्धि सूचना

२०८०/०८१ 05/09/2024 - 11:09

Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Mini Tiller and Mini Combine Mill

२०८०/०८१ 05/09/2024 - 10:32 PDF icon Notice website minitiller.pdf

मूल्य अभिवृद्दि कर नलाग्नेे सम्बन्धि सूचना

२०८०/०८१ 05/08/2024 - 12:34

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Supply and Delivery of Medicines and Medicinal Accessories

२०८०/०८१ 05/08/2024 - 10:24 PDF icon Notice website.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०८०/०८१ 12/21/2023 - 15:15 PDF icon वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Supply and Delivery of Medicines

२०८०/०८१ 08/28/2023 - 10:40 PDF icon Notice medicine.pdf

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यकाे बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

२०७९/०८० 10/23/2022 - 08:20

Invitation for sealed quotation of supply and delivery of medicine 2079

२०७९/०८० 10/23/2022 - 08:08

Invitation for bids / sealed quotation

२०७८/०७९ 02/23/2022 - 12:52

INVITATION FOR BIDS/SEALED QUOTATION

२०७८/०७९ 12/28/2021 - 10:02

Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Medicine

२०७८/०७९ 11/17/2021 - 14:56

बाेलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/०७९ 11/12/2021 - 11:51

नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न गरी विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यकाे बाेलपत्र आव्हान स‌‍‌म्बन्धी सुचना

२०७८/०७९ 10/25/2021 - 11:00

क्याटलग सपिंग बिधिबाट फोरव्हिल एम्बुलेन्स खरिदका लागि सुचिकृत हुन आह्वान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 06/03/2021 - 13:53

Invitation for Quotation for Ajirkot Ward 3 Office Boundary Compouding Works

७७/७८ 04/18/2021 - 09:58

Invitation for Bid For the Construction of Ajirkot Stadium

७७/७८ 04/17/2021 - 18:03

Invitation for Sealed Quotation for Ajirkot Rural Municipality Boundary Compounding and Conservation Works

७७/७८ 04/11/2021 - 18:27

Invitation for Bids for the 5 Bed Hospital Building Construction

७७/७८ 03/26/2021 - 12:14

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरि बिक्रि वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 03/05/2021 - 12:21

Invitation for Bids for the Construction of Jhyalla Bhume Temple

७७/७८ 02/27/2021 - 22:57

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 01/11/2021 - 16:15

बोलपत्र खोल्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 01/04/2021 - 13:56

Invitation for Bids for the construction of Namki Kolkate Bhirkuna Bhanjhang Road Section

७७/७८ 12/08/2020 - 13:10

Invitation for the Bids for the Construction of Ajirkot Temple including Tourism Infrastructure

७७/७८ 11/13/2020 - 20:02

Invitation for Bids for the Construction of Jhyalla Bhume Temple

७७/७८ 11/03/2020 - 18:11

Invitation for the Sealed Quotation for the Procurement of Medicine

७७/७८ 11/03/2020 - 17:49

क्याटलग सपिंग विधिबाट पिकअप जिप खरिदका लागि सुचिकृत हुन आवहान गरेको सूचना

७७/७८ 09/15/2020 - 14:37

गैर सरकारी संस्थाबाट झोलुङ्गे पुल सम्बन्धि कार्यका लागी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

७७/७८ 09/11/2020 - 22:48

Invitation For Sealed Quotation

७६/७७ 05/20/2020 - 19:06

म्याद थप गरिएकाे सूचना ।

७६/७७ 05/03/2020 - 18:52

Invitation for Bids for the Construction of Temporary Prefab Office Building

७६/७७ 04/08/2020 - 09:08

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/23/2020 - 11:55

E-bid सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 12/18/2019 - 16:50

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 11/21/2019 - 10:42

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 09/19/2019 - 12:21

नदिजन्य पदार्थ बिक्रि वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि दोश्रो प्रकासित सूचना

७६/७७ 09/13/2019 - 13:24

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरि बिक्रि वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 08/08/2019 - 17:02

E-Bid सम्बन्धि सुनचा

७५/७६ 02/21/2019 - 11:55

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 02/21/2019 - 11:51

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 02/21/2019 - 11:51

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 11/27/2018 - 11:51

क्याटलग / सपिङ विधिबाट पिकअप जीप खरिदका लागि सूचिकृत हुन आब्हान गरेको सूचना

७५/७६ 10/29/2018 - 16:10

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना

७४/७५ 06/13/2018 - 22:03