FAQs Complain Problems

समाचार

अजिरकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष ज्यु सहित सम्पूर्ण गाउँपालिका कर्मचारी तथा कार्यपालिका सदस्य अजिरकोट गाउँपालिकाको ५ ओटै वडामा भएको योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा वडा बासीहरु संगको छलफलका केहि झलकहरु