FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

फणिन्द्र प्रसाद धिताल

अध्यक्ष
९८४१७१०७३८

चन्द्र माया गुरुङ

उपाध्यक्ष
९८५६०४०७०७

मनु गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य
९८२४१५४८०२

भिमलाल तामाङ्ग

कार्यपालिका सदस्य
९८१३३४५५०१

तयाराज गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य
९८५६०४०६२३

जंग बहादुर गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य
९८५६०७१२३२

बिबा नेपाली

वडा सदस्य
९८२७१३०४६१

राज कुमारी देवकोटा

वडा सदस्य
९८२४१९५४५१

झल प्रसाद देवकोटा

कार्यपालिका सदस्य
९८४३२२५०९८

कृष्ण बहादुर घले

कार्यपालिका सदस्य
९८२४१४९४४५

तेज बहादुर शेर्पा

कार्यपालिका सदस्य
९८१६१२१६२७

सरस्वती धिताल

कार्यपालिका सदस्य
९८२४१४९४४५

गोपी माया गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य
९८४९६८३०२९

लक्ष्मी (परियार) वि.क.

कार्यपालिका सदस्य
९८४९६८३०२९

प्रेम बहादुर गुरुङ

वडा सदस्य
९८१४१३०५१५

ओम बहादुर गुरुङ

वडा सदस्य
९८१९१४२२९३