FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता(सबै वडा)लाभग्राहीहरुको विवरण २०८०/०८१ (दोस्रो त्रैमासिक) २०८०/०८१ Sunday, January 7, 2024 - 11:11 PDF icon Gorkha_Ajirkot_1_2080_81_132687.pdf, PDF icon Gorkha_Ajirkot_2_2080_81_132688.pdf, PDF icon Gorkha_Ajirkot_3_2080_81_132689.pdf, PDF icon Gorkha_Ajirkot_4_2080_81_132690.pdf, PDF icon Gorkha_Ajirkot_5_2080_81_132691.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता(सबै वडा)लाभग्राहीहरुको विवरण २०७९/०८० ( चौथो त्रैमासिक) २०७९/०८० Monday, July 24, 2023 - 14:43 PDF icon Gorkha_Ajirkot_5_2079_80_99377.pdf, PDF icon Gorkha_Ajirkot_4_2079_80_99376.pdf, PDF icon Gorkha_Ajirkot_2_2079_80_99374.pdf, PDF icon Gorkha_Ajirkot_3_2079_80_99375.pdf, PDF icon Gorkha_Ajirkot_1_2079_80_99364.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता(सबै वडा)लाभग्राहीहरुको विवरण २०७९/०८० ( तेस्रो त्रैमासिक) २०७९/०८० Wednesday, April 12, 2023 - 13:40 PDF icon Gorkha_Ajirkot_5_2079_80_99377.pdf, PDF icon Gorkha_Ajirkot_4_2079_80_99376.pdf, PDF icon Gorkha_Ajirkot_2_2079_80_99374.pdf, PDF icon Gorkha_Ajirkot_3_2079_80_99375.pdf, PDF icon Gorkha_Ajirkot_1_2079_80_99364.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता(सबै वडा)लाभग्राहीहरुको विवरण २०७९/०८० (दोस्रो त्रैमासिक) २०७९/०८० Friday, January 13, 2023 - 13:44 PDF icon 1 SASU (1).pdf, PDF icon 2 SASU (1).pdf, PDF icon 3 SASU (1).pdf, PDF icon 4 SASU (1).pdf, PDF icon 5 SASU (1).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता(सबै वडा)लाभग्राहीहरुको विवरण २०७९/०८० (प्रथम त्रैमासिक) २०७९/०८० Sunday, October 16, 2022 - 03:17 PDF icon Ward 1_1.pdf, PDF icon Ward 2_2.pdf, PDF icon Ward 3_0.pdf, PDF icon Ward 4_0.pdf, PDF icon Ward 5_0.pdf