FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद फोन नं
फणिन्द्र प्रसाद धिताल अध्यक्ष ९८४१७१०७३८
चन्द्र माया गुरुङ उपाध्यक्ष ९८५६०४०७०७
मनु गुरुङ कार्यपालिका सदस्य ९८२४१५४८०२
भिमलाल तामाङ्ग कार्यपालिका सदस्य ९८१३३४५५०१
तयाराज गुरुङ कार्यपालिका सदस्य ९८५६०४०६२३
बिबा नेपाली वडा सदस्य ९८२७१३०४६१
राज कुमारी देवकोटा वडा सदस्य ९८२४१९५४५१
झल प्रसाद देवकोटा कार्यपालिका सदस्य ९८४३२२५०९८
कृष्ण बहादुर घले कार्यपालिका सदस्य ९८२४१४९४४५
तेज बहादुर शेर्पा कार्यपालिका सदस्य ९८१६१२१६२७
सरस्वती धिताल कार्यपालिका सदस्य ९८२४१४९४४५
प्रेम बहादुर गुरुङ वडा सदस्य ९८१४१३०५१५
ओम बहादुर गुरुङ वडा सदस्य ९८१९१४२२९३