FAQs Complain Problems

समाचार

अजिरकोट गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाद्वारा किसानको उत्पादनलाई भण्डारण गर्ने उदेश्यले गाउँपालिकाको ७५% अनुदानमा श्री आदर्श बहुउद्धेश्यीय सहकारी वडा. २ को साझेदारीमा शित भण्डारण निर्माण कार्य सम्पन्न भयो ।