FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/23/2020 - 11:55

E-bid सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 12/18/2019 - 16:50

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 11/21/2019 - 10:42

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 09/19/2019 - 12:21

नदिजन्य पदार्थ बिक्रि वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि दोश्रो प्रकासित सूचना

७६/७७ 09/13/2019 - 13:24

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरि बिक्रि वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 08/08/2019 - 17:02

E-Bid सम्बन्धि सुनचा

७५/७६ 02/21/2019 - 11:55

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 02/21/2019 - 11:51

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 02/21/2019 - 11:51

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 11/27/2018 - 11:51